Edu-Center

Centrum Językowe Edu-Center działa na bydgoskim rynku 10 lat. Mamy szeroką ofertę językową skierowaną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W czasach kultury masowej stawiamy na jakość wykonywanych usług. Nasza wykwalifikowana kadra prowadzi zajęcia w małych grupach, co zwiększa efektywność nauczania. Organizujemy przez cały rok- urodziny dla najmłodszych (Osiedle Szwederowo), latem zapraszamy na Półkolonie, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Edukacja

Rok szkolny w Edu–Center trwa od września do czerwca. Dni wolne od nauki w pełni pokrywają się z rozkładem roku szkolnego w placówkach państwowych.
Kursy letnie prowadzone są w lipcu i sierpniu.
Dodatkowo prowadzimy zajęcia z matematyki.

Metody nauczania

W  Edu-Center stawiamy na wysoką jakość i profesjonalizm nauczania w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na rynku metod i innowacyjnych technologii.

Metoda komunikacyjna (the communicative approach) – to zdecydowanie najpopularniejsza dzisiaj metoda, do której przystosowana jest większość wydawanych podręczników. Opiera się ona na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych. Każda struktura gramatyczna lub grupa słówek ma więc służyć określonej funkcji, takiej np. jak opowiadanie o sobie, negocjowanie, proponowanie czegoś komuś, itd.

W tej metodzie używa się prawie wyłącznie języka docelowego, słuchacze często proszeni są o odgrywanie scenek i dialogów, równie często używa się też autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu ulotki, scenki telewizyjne, oryginalne dialogi np. w okienku na poczcie). Stuprocentowa poprawność czy wymowa nie są tu tak ważne jak skuteczne porozumienie się. Jest to podejście dobre dla osób komunikatywnych z natury, ale słuchacze nieśmiali mogą mieć problemy z otwarciem się na mówienie w obcym języku.

Metoda bezpośrednia (the direct method) – w tym podejściu jeszcze większy nacisk kładzie się na zrozumienie języka docelowego, który jest jedynym dopuszczalnym w czasie zajęć; lektor buduje zrozumienie nowych fraz za pomocą obrazków, gestów, mimiki, skojarzeń itp. Słuchacze podczas zajęć sami następnie używają nowopoznanych zwrotów we wzajemnej komunikacji. W tej metodzie minimalne znaczenie ma gramatyka; zakłada się, że słuchacz sam zastosuje właściwą formę słysząc ją stosowaną w trakcie zajęć. Liczy się tu jednak swoboda wypowiedzi, słownictwo i wymowa.

Tak naprawdę, łatwość uczenia się języka jest sprawą bardzo indywidualną, i nie da się uznać jednej jedynej metody za stuprocentowo skuteczną. Z tego też powodu nasze Centrum rzadko decyduje się na jedno wybrane podejście do nauczania. Nasi lektorzy wykorzystują techniki wywodzące się z różnych metod i dzięki temu, przystosowujemy się do potrzeb i problemów słuchaczy. Warto jednak pamiętać, że nie wymyślono jeszcze sposobu, który umożliwiałaby nauczenie się języka bez jakiegokolwiek wysiłku ze strony słuchacza. Nauczyć się języka można dzięki każdej metodzie – jeżeli się tego po prostu bardzo chce.

Liczebność grup

Liczebność naszych grup nie przekracza 8 osób ( w przypadku dzieci najmłodszych 6 osób). Taka liczba optymalizuje dynamikę nauczania i daje każdemu uczniowi możliwość najlepszego rozwinięcia swoich zdolności językowych. Lektor cały monitoruje grupę i służy pomocą w razie wszelkich problemów i wątpliwości.

Intensywność kursu

Długość zajęć w  Edu-Center zależy od grupy wiekowej do której dany kurs jest skierowany. W grupach najmłodszych (3-4 latki) zajęcia z języka angielskiego trwają 30 min., w grupach starszych po 45 min., a zajęcia dla młodzieży i dorosłych trwają 60 min lub 90 min. W zależności od intensywności kursu zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w dni powszednie, w weekendy prowadzimy urodziny dla dzieci.

Gdzie uczymy

Nasze zajęcia prowadzimy w I Oddziale Edu-Center: ul. Konopnickiej 28 (Osiedle Szwederowo), w II Oddziale Edu-Center: ul.16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1 (Osiedle Błonie), w Zespole Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.