Półkolonie

W związku z pojawieniem się nowych wytycznych podanych przez MEN (08/12/2020r.), z przykrością informujemy, że nie możemy jako firma prywatna zorganizować Państwa dzieciom jak do tej pory, półkolonii.

Półkolonie będą mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki (art. 86 Prawa oświatowego). Są to stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysyłaniem zgłoszenia przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjno-Informatyczne Anna Misiak-Kilanowska ul.M.Konopnickiej 28 85-124 Bydgoszcz

Wysłanie zgłoszenia możliwe po zaznaczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.