Edu-Center

Centrum Językowe Edu-Center

działa na bydgoskim rynku ponad 15 lat.

Mamy szeroką ofertę edukacyjną skierowaną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W czasach kultury masowej stawiamy na jakość wykonywanych usług. Nasza wykwalifikowana kadra prowadzi zajęcia indywidualne oraz w małych grupach, co zwiększa efektywność nauczania. Organizujemy przez cały rok atrakcyjne zajęcia dla najmłodszych, latem i zimą zapraszamy na Półkolonie, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Od marca 2020 roku zajęcia prowadzimy również online, dzięki czemu działamy na terenie kilku województw.

Na zajęciach korzystamy nie tylko z najlepszych dostępnych podręczników, ale również tabletów i tablicy interaktywnej. Te dodatkowe atuty sprawiają, że nauka języka staje się jeszcze przyjemniejsza i, co za tym idzie, efektywniejsza. W Edu-Center stawiamy na wysoką jakość i profesjonalizm nauczania w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na rynku metod i innowacyjnych technologii.

Edukacja

Rok szkolny w Edu–Center trwa od września do czerwca. Dni wolne od nauki w pełni pokrywają się z rozkładem roku szkolnego w placówkach państwowych.
Kursy letnie prowadzone są w lipcu i sierpniu. Prowadzimy zajęcia z języków obcych, matematykijęzyka polskiego. W nowej ofercie EDU-CENTER znajdziemy wiele ciekawych warsztatów i eventów dla dzieci, które prowadzimy w szkołach i przedszkolach na terenie kilku województw

Metody nauczania

Metoda komunikacyjna
(the communicative approach)

To zdecydowanie najpopularniejsza dzisiaj metoda, do której przystosowana jest większość wydawanych podręczników. Opiera się ona na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych. Każda struktura gramatyczna lub grupa słówek ma więc służyć określonej funkcji, takiej np. jak opowiadanie o sobie, negocjowanie, proponowanie czegoś komuś, itd.
W tej metodzie używa się prawie wyłącznie języka docelowego, słuchacze często proszeni są o odgrywanie scenek i dialogów, równie często używa się też autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu ulotki, scenki telewizyjne, oryginalne dialogi np. w okienku na poczcie). Stuprocentowa poprawność czy wymowa nie są tu tak ważne jak skuteczne porozumienie się. Jest to podejście dobre dla osób komunikatywnych z natury, ale słuchacze nieśmiali mogą mieć problemy z otwarciem się na mówienie w obcym języku.

Metoda bezpośrednia
(the direct method)

W tym podejściu jeszcze większy nacisk kładzie się na zrozumienie języka docelowego, który jest jedynym dopuszczalnym w czasie zajęć; lektor buduje zrozumienie nowych fraz za pomocą obrazków, gestów, mimiki, skojarzeń itp. Słuchacze podczas zajęć sami następnie używają nowopoznanych zwrotów we wzajemnej komunikacji. W tej metodzie minimalne znaczenie ma gramatyka; zakłada się, że słuchacz sam zastosuje właściwą formę słysząc ją stosowaną w trakcie zajęć. Liczy się tu jednak swoboda wypowiedzi, słownictwo i wymowa.

Tak naprawdę, łatwość uczenia się języka jest sprawą bardzo indywidualną, i nie da się uznać jednej jedynej metody za stuprocentowo skuteczną. Z tego też powodu nasze Centrum rzadko decyduje się na jedno wybrane podejście do nauczania. Nasi lektorzy wykorzystują techniki wywodzące się z różnych metod i dzięki temu, przystosowujemy się do potrzeb i problemów słuchaczy. Warto jednak pamiętać, że nie wymyślono jeszcze sposobu, który umożliwiałaby nauczenie się języka bez jakiegokolwiek wysiłku ze strony słuchacza. Nauczyć się języka można dzięki każdej metodzie – jeżeli się tego po prostu bardzo chce.

W 2019 roku wprowadziliśmy do oferty dla naszych uczniów – książki z National Geographic Learning, które cieszą się bardzo duzym zainteresowaniem.

Podczas zajęć wykorzystujemy najlepsze materiały dydaktyczne, w 2021 roku zagościł u nas mobilny Native Speaker – Robot Emys, którego dzieci uwielbiają i jeszcze chętniej uczestniczą w zajęciach.

Intensywność kursu

Długość zajęć w  Edu-Center zależy od grupy wiekowej do której dany kurs jest skierowany. W grupach najmłodszych (3-4 latki) zajęcia z języka angielskiego trwają 30 min., w grupach starszych po 45 min., a zajęcia dla młodzieży i dorosłych trwają 60 min lub 90 min. W zależności od intensywności kursu zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w dni powszednie.

Liczebność grup

Liczebność naszych grup nie przekracza 8 osób. Taka liczba optymalizuje dynamikę nauczania i daje każdemu uczniowi możliwość najlepszego rozwinięcia swoich zdolności językowych. Lektor cały czas monitoruje grupę i służy pomocą w razie wszelkich problemów i wątpliwości.

Gdzie uczymy

Nasze zajęcia prowadzimy przy ul. Konopnickiej 28 (Osiedle Szwederowo). Od marca 2020 większość zajęć prowadzimy przez internet, taka forma cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony klientów z Bydgoszczy i innych miejsc w Polsce.