Najpiękniejsze życzenia od Edu-Center dla Wszystkich Mam :-)

Najpiękniejsze życzenia od Edu-Center dla Wszystkich Mam :-)

’Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki’’.

Wilhelm Raabe