EDU-JUNIOR/TEENS

EDU-CENTER JUNIOR/TEENS

ANGIELSKI/NIEMIECKI/HISZPAŃSKI/WŁOSKI

 • zajęcia dla dzieci lub młodzieży
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu lub 1 raz w tygodniu
 • liczba osób w grupie 2-3 osoby
 • nauka poprzez zabawę: gry, piosenki, zajęcia ruchowe, metody interaktywne,
 • autorskie metody lektorów Edu-Center
 • praca z wybranym przez lektora i rodziców podręcznikiem
 • w cenie zapraszamy na 4 dodatkowe godziny konwersacji w miesiącu
 • odrabiamy zajęcia na których nie było słuchacza
 • każdy słuchacz otrzymuje rabat na organizację urodzin
 • darmowy udział słuchacza w imprezach językowych, konkursach

KURS DLA ÓSMOKLASISTÓW PRZYGOTOWUJACY DO EGZAMINU

Z JĘZYKA POLSKIEGO LUB/I ANGIELSKIEGO

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego lub/i angielskiego
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2x 45min) lub 1 raz (1x90min)
 • liczba osób w grupie do 6 osób
 • nauka: gramatyka, ćwiczenia z tekstem, prace pisemne, konwersacje, testy
 • duża dawka zadań domowych
 • praca z wybranym przez nauczyciela/lektora i rodziców repetytorium + materiały edukacyjne od Edu-Center
 • każdy słuchacz otrzymuje rabat na organizację urodzin W Edu-Center
 • darmowy udział słuchacza w imprezach językowych, konkursach

EDU-CENTER JUNIOR/ TEENS

ANGIELSKI/NIEMIECKI/HISZPAŃSKI/WŁOSKI-SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

 • zajęcia dla dzieci lub młodzieży
 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu lub 2 razy w tygodniu
 • liczba osób w grupie 2-3 osoby
 • praca z wybranym przez lektora podręcznikiem +materiały edukacyjne z Edu-Center
 • co miesiąc testy sprawdzające umiejętności słuchacza
 • odrabiamy zajęcia na których nie było słuchacza
 • darmowy udział dzieci w imprezach językowych, konkursach