Kursy językowe

Prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego oraz matematyki.

Cennik zajęć

EDU-CENTER KIDS

ANGIELSKI DLA DZIECI 4-5-6-latki

 • zajęcia dla dzieci od 4 lat do 6 lat
 • zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu po 30min lub 45min
 • liczba osób w grupie od 3-8
 • nauka języka poprzez zabawę
 • dzieci pracują z materiałami wybranymi przez lektora i rodziców
 • pokazy językowe dla rodziców 1 raz w semestrze
 • darmowy udział dzieci w imprezach językowych, konkursach
 • cena kursu od 80zł za miesiąc (w tym odrabianie zajęć na których nie było słuchacza)
 • rabat na organizację urodzin w Edu-Center

CENNIK PONIŻEJ

EDU-CENTER KIDS

ANGIELSKI DLA DZIECI 7-12 lat

 • zajęcia dla dzieci od 7 lat do 12 lat
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu
 • liczba osób w grupie od 3-8
 • nauka poprzez zabawę: gry, piosenki, zajęcia ruchowe, metody interaktywne, autorskie metody lektorów Edu-Center
 • praca z wybranym przez lektora i rodziców podręcznikiem
 • w cenie zapraszamy na 4 dodatkowe godziny konwersacji w miesiącu
 • odrabiamy zajęcia na których nie było słuchacza
 • cena kursu 185zł
 • każdy słuchacz otrzymuje rabat na organizację urodzin
 • darmowy udział dzieci w imprezach językowych, konkursach
 • pokazy językowe dla rodziców 1 raz w semestrze

ANGIELSKI /NIEMIECKI/ HISZPAŃSKI DLA DZIECI-CENNIK

Nazwa Kursu Przedział wiekowy Liczba osób w grupie Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w miesiącu Kwota miesięczna od osoby
Edu4 4 lata 3-8 1x30min lub 2x 30min 4x30min

lub 8x30min

80zł (4 spotkania) + podręcznik

120zł (8 spotkań) + podręcznik

Edu5 5 lat 3-8 1x30min

Lub 2x 30min

4x30min

lub

8x30min

80zł (4 spotkania) + podręcznik

120zł (8 spotkań) + podręcznik

Edu6 6lat 3-8 1x45min

Lub 2x 45min

4x45min

lub

8x45min

120zł (4 spotkania) + podręcznik

160zł (8 spotkań) + podręcznik

Edu7

Edu8

Edu9

Edu10

Edu11

Edu12

7lat

8lat

9lat

10lat

11lat

12lat

3-8 2x45min 8x45min 185zł (8 spotkań +4h darmowych konwersacji w miesiącu)

+ podręcznik

EDU-CENTER TEENS

ANGIELSKI/NIEMIECKI/HISZPAŃSKI

 • zajęcia dla nastolatków od 13 lat do 14 lat
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu
 • liczba osób w grupie od 3-8
 • nauka poprzez zabawę: gry, piosenki, zajęcia ruchowe, metody interaktywne, autorskie metody lektorów Edu-Center
 • praca z wybranym przez lektora i rodziców podręcznikiem
 • w cenie zapraszamy na 4 dodatkowe godziny konwersacji w miesiącu
 • odrabiamy zajęcia na których nie było słuchacza
 • cena kursu 185zł
 • każdy słuchacz otrzymuje rabat na organizację urodzin
 • darmowy udział słuchacza w imprezach językowych, konkursach
 • darmowe testy przygotowujące do egzaminu 8klasisty z J. angielskiego (2 razy w miesiącu)

CENNIK PONIŻEJ

KURS DLA ÓSMOKLASISTÓW PRZYGOTOWUJACY DO EGZAMINU

Z JĘZYKA POLSKIEGO LUB/I ANGIELSKIEGO

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego lub/i angielskiego
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2x 45min) lub 1 raz (1x90min)
 • liczba osób w grupie od 3-8
 • nauka: gramatyka, ćwiczenia z tekstem, prace pisemne, konwersacje, testy
 • duża dawka zadań domowych
 • praca z wybranym przez lektora i rodziców repetytorium + materiały edukacyjne od Edu-Center
 • w cenie zapraszamy na 4 dodatkowe godziny konwersacji (w miesiącu)
 • cena kursu 185zł
 • każdy słuchacz otrzymuje rabat na organizację urodzin W Edu-Center
 • darmowy udział słuchaczaw imprezach językowych, konkursach
 • darmowe testy przygotowujące do egzaminu 8klasisty (2 razy w miesiącu)

EDU-CENTER TEENS

ANGIELSKI/NIEMIECKI/HISZPAŃSKI-SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

 • zajęcia dla młodzieży od 15 roku życia
 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu lub 2 razy w tygodniu
 • liczba osób w grupie od 3-8
 • praca z wybranym przez lektora podręcznikiem +materiały edukacyjne z Edu-Center
 • co miesiąc testy sprawdzające umiejętności słuchacza
 • w cenie zapraszamy na 4 dodatkowe godziny konwersacji w miesiącu
 • odrabiamy zajęcia na których nie było słuchacza
 • cena kursu 185zł
 • darmowy udział dzieci w imprezach językowych, konkursach

ANGIELSKI/NIEMIECKI/HISZPAŃSKI DLA NASTOLATKÓW- CENNIK

Nazwa Kursu Przedział wiekowy Liczba osób w grupie Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w miesiącu Kwota miesięczna od osoby
Edu13 13 lat 3-8 2x45min 8x45min 185zł (8 spotkań +4h darmowych konwersacji w miesiącu)

+ podręcznik

Edu14

Edu15

Edu16

Edu17

Edu18

14 lat-18 lat 3-8 2x45min 8x45min 185zł (8 spotkań +4h darmowych konwersacji w miesiącu+2h darmowych testów)

+ podręcznik

Egzamin

8-klaisty

ANGIELSKI

POLSKI

14lat 3-8 2x45min lub 1x 90min 8x45min

Lub 4x90min

185zł (8 spotkań +4h darmowych konwersacji (J.angielski) w miesiącu+2h darmowych testów)

+ repetytorium

Zajęcia indywidualne dla dzieci – indywidualnie dopasowana ilość godzin, materiał – info w sekretariacie szkoły

EDU-CENTER ADULTS

ANGIELSKI/NIEMIECKI/HISZPAŃSKI DLA DOROSŁYCH

 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90min
 • liczba osób w grupie od 3-8 lub grupa dwuosobowa
 • nauka na różnych poziomach zaawansowania-konwersacje
 • cena kursu 185zł
 • praca z podręcznikiem wybranym przez lektora i słuchaczy

GRUPA :3-8 osób – EduAdults -Kurs dla dorosłych 4x90min- 160zł

GRUPA :2 osoby-EduAdults-Kurs dla dorosłych-275zł